REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zachowajkolory.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres mailowy zamowienia@zachowajkolory.pl.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§ 1 DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://zachowajkolory.pl/
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://zachowajkolory.pl/ ;ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź; NIP: 732 209 67 94; regon: 101042990
 5. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 6. Adres reklamacyjny: Zachowaj Kolory, ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź 
 7. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 8. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 9. Termin realizacji – Czas realizacji całego zamówienia.
 10. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż zaproszeń ślubnych, dodatków weselnych, wstążek i innych akcesoriów dekoracyjnych. Sprzedawca oferuje personalizację większości dostępnych w ofercie produktów. Personalizacja polega na wykonaniu produktu według projektu przygotowywanego przez Kupującego.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz serwisu Allegro.
 3. Kontakt z działem obsługi klienta możliwy jest pod adresem e-mail zamowienia@zachowajkolory.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty i z wyrażeniem zgody na dobrowolne zawarcie umowy kupna-sprzedaży, a także oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.
 2. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail (ważne jest, aby wszystkie dane były podane poprawnie). Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail z linkiem do kreatora. W przypadku braku przesłanego przez Klienta projektu w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane. Numer wymagany jest przez przewoźnika w celach kontaktu przy dostarczeniu przesyłek.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu  przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 16.00, w  soboty oraz w niedziele i w święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia od najbliższego dnia roboczego. Zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu złożenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia może ulegać zmianom w zależności od ilości zamówień. AKTUALNY TERMIN REALIZACJI PODANY JEST NA STRONIE GŁÓWNEJ.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar. DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANEJ WPŁACIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO LINK DO KREATORA oraz rozpocznie się realizacja pozostałych produktów oferowanych przez Sklep. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni kwestii numeru zamówienia.
 6. Zamówienia ekspresowe realizujemy za dodatkową dopłatą do całości zamówienia. Kwota dopłaty podana jest w ofercie – usługa ekspres  Przy takiej realizacji zamówienie wysyłane jest w ciągu 1-2 dni roboczych.
 7. Poszczególne produkty są realizowane zgodnie z ich opisem zamieszczonym na stronie.
 8. Każda sztuka zaproszenia posiada na odwrocie logo oraz kod kreskowy, który jest niezbędny do realizacji zamówienia.
 9. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt wysyłki zależnie od ilości zamówionych produktów. Jest on generowany podczas składania zamówienia. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. Takie zamówienie jest wysyłane jedną paczką nie dzielimy wysyłki produktów.
 10. Nie realizujemy dużej ilości projektów z wpisanymi osobami zapraszanymi. Maksymalna ilość projektów zaproszeń ślubnych w zamówieniu wynosi 5. Personalizację listy gości realizujemy wyłącznie za dopłatą 30zł oraz przy podaniu listy gości w kreatorze. W przypadku braku dopłaty wszystkie sztuki w zamówieniu realizowane są z wykropkowanym miejscem na osobę zapraszaną.

§ 4 DOSTAWA

 1. Zamówienia wysyłane są pod adresy znajdujące się na terytorium Polski.
 2. Zgodnie z art. Art. 491. § 1. Kodeksu Cywilnego w przypadku nieodebrania przesyłki, powtórna wysyłka możliwa jest wyłącznie po uiszczeniu przez Kupującego kwoty ponownego kosztu wysyłki oraz opłaty za zwrot przesyłki naliczanej zgodnie z  cennikiem firmy kurierskiej/poczty.
 3. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 4. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.
 5. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub czy nie brakuje towaru. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czy braku, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa zgadza się z zamówieniem i czy nie został uszkodzony w  czasie transportu. Jeśli produkty okażą się zgniecione, ubite, czegoś brakuje itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny.

§ 5 PŁATNOŚĆ

 1. Możliwe są następujące formy płatności: zwykłym przelewem i PayU.
 2. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby kupującej oraz numer zamówienia.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827) Kupujący będący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, która została wyprodukowana według wytycznych konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towar ten nie może być sprzedany innemu klientowi.
 2. W momencie gdy zamówienie nie trafiło jeszcze do produkcji, a żaden projekt graficzny lub inna czynność związana z przygotowaniem zamówienia nie została podjęta, możliwy jest pełny zwrot środków i anulowanie zamówienia.

§ 9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Po otrzymaniu Paczki  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą zgłoszenia mailem na zamowienia@zachowajkolory.pl
 3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
 4. Aby złożyć reklamację, należy przesłać protokół reklamacyjny wraz z wadliwym produktem, paragonem (lub fakturą VAT) lub inny dowód zawarcia transakcji (potwierdzenie przelewu, itp).
 5. Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe podczas transportu z winy firmy przewozowej.
 6. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu, Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar na adres Sklepu, pokrywając koszty wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji.
 7. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy reklamacji.
 8. Sklep zastrzega, iż rzeczywiste wymiary otrzymanych produktów mogą nieznacznie różnić się od wymiarów podanych w ofercie (maksymalnie o 5mm).
 9. Firma ZachowajKolory Arkadiusz Wasiak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 10. Sprzedawca odmówi reklamacji gdy:
  1. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka.
  2. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia.
  3. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.
  4. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE

 1. Z powodu różnych specyfikacji technicznych wyświetlaczy, których kupujący używają do podglądu projektów oraz zdjęć wszystkie prezentowane na stronie i podczas składania zamówienia kolory mogą w różnym stopniu odbiegać od tych oglądanych bezpośrednio przez klienta.
 2. Wydruk na różnych rodzajach papieru może się różnić między sobą kolorami i intensywnością.
 3. Personalizacja produktów na podstawie przesłanej listy gości odbywa się w sposób automatyczny. Błędy na liście gości mogą zostać niezauważone. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku personalizowanych produktów, jeżeli te błędy znajdowały się w tekście przesłanym przez klienta.
 4. Wstążki nie są wiązane na zaproszeniach ślubnych, nie są również odporne na strzępienie się końców.
 5. Firma ZachowajKolory zastrzega sobie prawo do umieszczenia na odwrocie zaproszeń ślubnych swojego logotypu oraz kodu kreskowego w celu identyfikacji zamówienia. Grafiki umieszczane są przy dolnej krawędzi na środku tylnej strony przy druku zamówienia. W każdym szablonie widoczny jest podgląd, w którym miejscu umieszczany jest logotyp.

§ 12 GWARANCJA

 1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji.
 3. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.
 4. Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o  zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a  zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 14 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2011
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Składając zamówienie kupujący wyraża zgodę na otrzymanie kilku wiadomości mailowych (z propozycją powiązanych produktów) w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.